Quote

Melestarikan Budaya

Melestarikan Budaya

“Ketika budaya kita dihina oleh pihak lain, maka perlawanan terbaik bukan menghina balik. Justru kita yang harus semakin gencar melestarikan budaya.”

• Bayu Angora