Quote

Media Biadab

Media Biadab

“Yang jauh lebih najis daripada teroris dan radikalis adalah media munafik yang memberikan panggung kepada para pengedar ajaran biadab.”

• Bayu Angora