Kaum Durhaka

Kaum Durhaka

Pernyataan:
Agama impor yang kita anut
sangat menjunjung tinggi toleransi.
Buktinya kita membolehkan penganut
agama lain untuk tetap hidup di negeri ini.

Kenyataan:
Agama leluhur Nusantara kita sangat baik.
Leluhur kita membolehkan penganut
agama impor untuk menyebarkan
ajaran agamanya di negeri ini,
meskipun pada akhirnya banyak bajingan
yang malah ngelunjak dan durhaka
kepada leluhurnya sendiri.

– Bayu Angora