Sajak Penyair Freethinker Indonesia

Kafan Cinta

kulukis wajah hawa di kafan adam
kulukis wajah adam di kafan hawa

supaya mereka senang dan tenteram
supaya tidak nelangsa dan saling lupa

Bayu Angora | 2009