Dusta Neraka

“Jika orang yang berdusta memang masuk neraka, niscaya orang yang paling wajib masuk neraka adalah orang yang membuat dongeng neraka.”
Bayu Angora