“Kasih anjing kepada tuannya sepanjang masa. Kasih tuhan kepada hambanya hanya sebatas iman dan taqwa.”
• Bayu Angora